Reken- en wiskundepraktijk

Kinderen
Rekenen-wiskunde is een basisvoorwaarde om te kunnen functioneren in onze maatschappij. Niet voor niets wordt er veel aandacht besteed aan wiskunde en rekenen in het onderwijs.
Een goede ‘fundering’ is heel belangrijk om de lessen goed te kunnen volgen. Soms gaat er in dit proces iets mis, of gaat de lesstof te snel. Problemen die ontstaan zijn bijvoorbeeld:
• Moeilijk kunnen volgen van de instructie
• Moeizame automatisering
• Snelle overbelasting van het korte termijn- en werkgeheugen
• Motivatieproblemen
Het gevolg is dat kinderen zich onzeker gaan voelen, of zelfs last krijgen van faal- of rekenangst. Het is belangrijk om dit te voorkomen of te doorbreken. Hoe eerder hoe beter. In mijn praktijk ga ik met leerlingen aan de slag van alle leeftijden. Leerlingen van zowel de basisschool als de middelbare school help ik graag, zodat ze met meer zelfvertrouwen naar school gaan en met meer plezier de reken- of wiskundelessen volgen.

Volwassenen
Er zijn ook volwassenen die moeite hebben met rekenen. Zij kunnen hierdoor beperkingen op allerlei gebieden ervaren. Ook zij zijn van harte welkom!