rekenhulp

Op de basisschool wordt veel aandacht besteed aan het vak rekenen. Toch lukt het niet ieder kind om goed bij te blijven. Dat kan allerlei oorzaken hebben. In praktijk Jij Telt gaan we zoeken naar deze oorzaak en daarna aan de slag om hier een weg in te vinden. Ook het automatiseren van de tafels gaat soms moeilijk, door meer inzicht te krijgen in hoe het getallensysteem in elkaar steekt, kun je toch een heel eind komen in het rekenproces. Het is fijn om rustig de techniek van het rekenen te leren zonder druk of het gevoel te hebben om “dom” te zijn. Iedereen kan leren rekenen. Je moet alleen de juiste weg zien te vinden.